Thema's

Informatiebrief ‘Houd me Vast’ relatiecursus


Elk stel verlangt naar diepere verbinding: EFT begeleidt stellen om dat waar te maken.

Jullie hebben interesse getoond in de ‘Houd me vast’ cursus, daarom krijgen jullie

deze informatiebrief.

De ‘Houd me vast’ cursus is dé cursus om je (partner)relatie te verbeteren. Je

vermindert ruzies en krijgt meer begrip voor elkaar. Door het volgen van de ‘Houd

me vast’ cursus ontstaat bij de meeste deelnemers een diepere emotionele

verbinding met elkaar. Je leert anders te kijken naar de patronen in je relatie.

Negatieve patronen leer je stoppen en je leert om onderliggende emoties en

behoeftes te herkennen. Je brengt hiermee meer liefde in je relatie, een cadeau voor

jezelf, voor elkaar en voor je kinderen!

‘Houd me vast’ is een cursus van 8 x 3 uur, gegeven door twee hiervoor getrainde

EFT-therapeuten. Je gaat actief aan de slag met het gelijknamige boek en

gespreksoefeningen.

Houd me vast bijeenkomsten

Het 'Houd me vast'-programma kent een vaste structuur en bestaat uit acht sessies,

die wij verdelen over vier dagen, twee vrijdagen en twee zaterdagen.

Onderwerpen zijn oa.:

o emoties in liefde en verbinding / hechting

o (destructieve) patronen binnen relaties

o opzoeken en vinden van de pijnplekken van vroeger

o bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen

bespreken.

De verschillende sessies hebben de volgende titels:

Sessie 1: Liefde en hechting begrijpen

Sessie 2: De Duivelse dialogen benoemen

Sessie 3: Diepere emoties herkennen

Sessie 4: Ruzies stoppen

Sessie 5: Het Houd me vast gesprek, open en responsief worden

Sessie 6: Vergeving van pijnplekken

Sessie 7: Verbinding door liefde en seks

Sessie 8: Je liefde levend houden

Iedere sessie heeft een vaste opbouw:

1. Opening, bespreken van huiswerk/de oefening

2. Korte presentatie door de cursusleider

3. Bekijken van illustrerend videomateriaal

4. Ieder koppel gaat apart oefenen, met steun op maat van een begeleider

5. Gezamenlijke afsluiting, waarbij huiswerk wordt meegegeven

Tijdens de bijeenkomsten werken we met videomateriaal, oefeningen en

huiswerkopdrachten.

Ook maken we gebruik van het boek “Houd me Vast” van dr. Sue Johnson.

Het is vooral de bedoeling dat je met je partner aan de slag gaat!

Per dag behandelen wij twee “sessies”. Tussen de middag wordt er een lunch

aangeboden.

Wat is EFT?

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Met EFT kun je aan je relatie werken.

EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft

jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve

manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten

bijeen gebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en

bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is

gemaakt om alléén te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een

geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een

partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve)

emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo

belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als

ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn.

Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen, kan de ander

iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat

kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te

tonen.

Op basis van onderstaand gedachtengoed is de ‘Houd me Vast’ cursus

ontwikkeld:

Binnen de EFT verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in

je relatie. Sue Johnson noemt dat wel de 'dans' waardoor je wordt meegesleept. Dit

negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Een EFT therapeut begint

met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die 'dans'. We kijken

naar de logica in jullie stappen en zoeken naar de uitweg: niet je partner is je

vijand, maar de 'dans' is jullie gezamenlijke vijand. Als je dat kunt zien dan

ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat

je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook

van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor

zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft

elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten.

In de sessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In

plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat

om echte verbinding te voelen.

Dan wordt dansen een veel fijnere aangelegenheid!

Cursusdagen

Vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober

Vrijdag 15 en zaterdag 16 november

Tijden

van 10.00 tot 17.00 uur (inloop v.a. 9:40 uur)

Plaats

De Blauwe Boerderij, Lindenhof 2, Groningen

www.blauweboerderij.nl

Parkeren

In de wijk kan alleen betaald geparkeerd worden en er zijn weinig plekken

beschikbaar.

Een gratis parkeeroptie is b.v. aan het Damsterdiep 315, bij één van de bedrijven

daar. Dan kun je lopend via Oliemuldersweg> Wingerdhoek > Graspad >

Lindenhof ( ongeveer 7 min.)

Of neem de bus of ga fietsen...

Kosten

€495,= per koppel.

Dit is inclusief lunch, werkboek p.p. én het boek ‘Houd me Vast’ van Sue Johnson

1x per stel .

Groepsgrootte

Maximaal 5 koppels

Cursusleiders

Elke Plötz, lid NVRG, basisgetraind EFT therapeut, HMV getraind

Lucia van der Sluijs, lid NVRG, aanvullend getraind EFT therapeut, HMV

getraind

Voor meer informatie over de cursusleiders, kijk op www.eft.nl

Informatie en aanmelding

Elke Plötz info@praktijkplotz.nl website: www.praktijkplotz.nl

Lucia van der Sluijs lhvandersluijs@gmail.com

Wanneer jullie na deze brief nog vragen hebben óf al besloten hebben dat jullie de

cursus willen gaan volgen, kunnen jullie met een van de begeleiders contact

opnemen. We maken dan een afspraak voor een telefonisch gesprek waarin we de

vragen kunnen bespreken en kijken of jullie verwachtingen passen bij ons aanbod.

Wanneer alles lijkt te passen, worden jullie deelnemer zodra de cursus in betaald.

Over de wijze van betaling, eventueel gespreid, maken we afspraken.

De cursuskosten moeten vóór 22-09 overgemaakt zijn, dit in verband met de

kosten die wij ook moeten maken.

Bij annulering na 01-10 kunnen wij helaas maar 40 % van de cursuskosten

retourneren. Na start van de cursus kan er geen teruggave meer plaatsvinden.

Bankgegevens: t.n.v. E. Plötz NL23 TRIO 0198 5061 47

Mogelijk tot ziens!

Met vriendelijke groeten

Elke Plötz

Lucia van der Sluijs

download 'herken je dit'